Kính chống đạn

Top 5 Kính chống đạn Nhà cung cấp Trung Quốc

Kính chống đạn được chế tạo bằng cách ghép nhiều lớp kính ủ với lớp xen kẽ pvb hoặc sgp. Vật liệu xen kẽ pvb hoặc sgp có thể ngăn đạn xuyên qua. Thâm Quyến Dragon Glass cung cấp nhiều sự lựa chọn về độ dày và các giải pháp kính chống đạn màu.

Danh sách sản phẩm:

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ: