Kính cong

Top 5 Kính cong Nhà cung cấp Trung Quốc

Kính cong được chia thành hai loại: kính uốn nóng và kính cong cường lực. Kính cong được sản xuất bằng cách nung thủy tinh đến nhiệt độ do và sau đó làm nguội ở tốc độ do. Kính cong có thể được xử lý như kính nhiều lớp cong, kính cách nhiệt cong, v.v.

Danh sách sản phẩm:

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:

Sản phẩm bán nóng