Kính frit gốm siêu phẳng 10mm siêu rõ ràng, kính màu gradient sắt thấp 12mm cho cửa tắm.

Dưới đây là thiết kế mới của chúng tôi: kính màu gradient sắt thấp cho cửa tắm. 10mm & 12mm độ dày kính có sẵn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách mới để trang trí cửa tắm bằng kính hoặc phòng văn phòng, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để hoàn thành nguồn cảm hứng của bạn!

Chúng ta đã sẵn sàng, hãy nói chuyện!

Chia sẻ ý tưởng của bạn: