Lụa màn hình in ấn kính

Top 5 Lụa màn hình in ấn kính Nhà cung cấp Trung Quốc

Kính in lụa cũng được gọi là kính frit gốm. Nó được tạo ra bằng cách in một số mực trên bề mặt kính và sau đó nung nóng đến nhiệt độ để làm cho nó được tráng men vĩnh viễn. So với kính in kỹ thuật số, kính in lụa là lựa chọn kinh tế hơn khi thiết kế một mẫu tương đối đơn giản.

Danh sách sản phẩm:

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:

Sản phẩm bán nóng