Mặt trời lớp phủ phản chiếu kính

Top 5 Mặt trời lớp phủ phản chiếu kính Nhà cung cấp Trung Quốc

Kính phủ phản xạ mặt trời còn được gọi là kính phản xạ nhiệt, So sánh với kính phủ e thấp, kính phủ phản xạ mặt trời cung cấp nhiều loại màu phản chiếu thủy tinh và có thể được sử dụng như một bảng điều khiển duy nhất. Trong khi đó, lớp phủ kính phản quang mặt trời cũng có thể cung cấp một số hiệu suất quang và nhiệt cho tòa nhà.

Danh sách sản phẩm:

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ: